Afholdt møde i Fællesforeningen

Så har der  19. November 2023 været afholdt det halvårlige møde i fællesforeningen. Dagsorden samt mødereferat fra mødet kan findes under referater.

Udgivet i Info Til medlemmer | Kommentarer lukket til Afholdt møde i Fællesforeningen

Afholdt møde i Fællesforeningen

Så har der  04. Juni  2023 været afholdt det halvårlige møde i fællesforeningen. Mødereferat fra mødet kan findes under referater.

Udgivet i Info Til medlemmer | Kommentarer lukket til Afholdt møde i Fællesforeningen

Afholdt møde i Fællesforeningen

Så har der  27. November 2021 været afholdt det halvårlige møde i fællesforeningen. Mødereferat fra mødet kan findes under referater.

Udgivet i Info Til medlemmer | Kommentarer lukket til Afholdt møde i Fællesforeningen

Afholdt møde i fællesforeningen

Så har der  30. November 2019 været afholdt det halvårlige møde i fællesforeningen. Mødereferat fra mødet kan findes under referater.

Udgivet i Info Til medlemmer | Kommentarer lukket til Afholdt møde i fællesforeningen

Afholdt møde i Fællesforeningen

Så har der 15. Juni 2019 været afholdt det halvårlige møde i fællesforeningen. Mødereferat fra mødet kan findes under referater.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Afholdt møde i Fællesforeningen

Hjertestartere opsat og klar til brug

Det er med stor glæde vi kan meddele, at de 3 hjertestartere som grundejerforeningerne Birkely, Ingershøj og Plantagen i fællesskab har indkøbt, nu er installeret og klar til brug, om end dette forhåbentligt aldrig bliver nødvendigt.

Placeringen af de 3 hjertestartere i området er:
Hvidtjørnevej ud for nr. 7
Karens Mindevej ud for nr. 26
Lizzivej mellem de grå containere og Planetvej

Se kort med placering  her

Hvorvidt starterne i tilfælde af de skal i brug, vil blive afhentet af folk til fods, på cykel eller i bil kan ingen på forhånd vide. Bestyrelserne i de 3 foreninger har derfor vurderet, at de aktuelle placeringer er det bedst mulige kompromis mellem tilgængelighed og afstand.
De 3 startere er blevet registreret på www.hjertestarter.dk, og vil således også blive vist i TrygFondens hjertestarter app, som viser nærmeste hjertestarter, hvor end i landet man måtte opholde sig.

Mvh Bestyrelsen i de tre foreninger

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Hjertestartere opsat og klar til brug

Tillykke, der kommer fibernet til Kaldred

Tillykke, der kommer fibernet til Birkely GF, Ingershøj GF, GF Kaldred af 1967, Plantagen GF og Granly GF. 

Alt jeres hårde arbejde har båret frugt, og vi hos Fibia er glade for at kunne ønske tillykke.
Vi går nu i gang med en planlægningsfase, hvor de sidste i området i mellemtiden kan tilmelde sig.
Alle tilmeldte adresser, som ligger indenfor afgrænsningen, vil modtage en ordrebekræftelse på deres bestilling indenfor få uger.
Har du endnu ikke tilmeldt dig, kan du benytte linket nedenfor til vores hjemmeside.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Tillykke, der kommer fibernet til Kaldred

Fibernet nyt til Fællesforeningens medlemmer

I lighed med den aftale som Kaldred67 har lavet med Fibia vedrørende mulighed for at vi kan få  fibernet i Kaldred, er der hermed ny opdateret information  til medlemmerne af  nedenstående grundejerforeninger.
Der er hos Fibia nu blevet etableret aktive hjemmesider for Ingershøj , Plantagen, Granly og Birkely, således at man på nedennævnte links nu kan tilmelde sig direkte, såfremt man som medlem af en af disse foreninger skulle have lyst til at få fibernet gennem Fibia.
Hovedhjemmesiden kaldes www.fibia.dk/kaldred  og her kan medlemmerne og andre der bor i området nu også bestille. Der er også et kort med foreningerne markeret, så hvis der er nogen som er i tvivl om tilhørsforhold kan man se det der, – ellers så bestiller man bare på et af de andre links og så flytter Fibia efterfølgende deres tilmelding til den rigtige Grf.

   Link til medlemmer af Kaldred67      –     Link til medlemmer af Birkely   –                      Link til medlemmer af Ingershøj        –     Link til medlemmer af Plantagen og Granly

For GF Plantagen og Granly GF er siden for tilmeldinger slået sammen. Grunden til at de er slået sammen er at der herved kunne spares mest, og det giver samtidigt et mindre måltal og gør det nemmere for jer.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Fibernet nyt til Fællesforeningens medlemmer

Til almen orientering vedr. Fibernet

Som det kan ses af nedenstående orientering som Grundejerforeningen  Kaldred af 1967 er ved at sende ud til sine medlemmer, er Fibia kommet med et tilbud, der måske kunne have interesse for alle foreninger i Fællesforeningen. Alle øvrige foreninger kan få samme tilbud som Kaldred67, bortset fra hvor mange tilmeldinger der skal til før projektet kan realiseres, da dette er afhængigt af størrelsen på den enkelte forening. Hvis der dog kan oprettes enighed blandt alle foreningerne imellem, vil tilslutningsprocenten være den samme, som hos Kaldred67.
De respektive formænd og – kvinder i de enkelte foreninger er alle blevet direkte orienteret, hvorfor det bare er at rette henvendelse til din egen bestyrelse, såfremt dette tilbud skulle have din interesse.

************************************************************************************
Orientering vedrørende eventuelt fibernet.

Bestyrelsen fra Kaldred 1967 har efter et oplæg fra en af vore suppleanter haft et møde med Fibia, hvor vi undersøgte mulighederne for at få lagt fibernet ud i hele vort område, således at vi fremadrettet ville være sikret en fast og hurtig internetforbindelse til en rigtig god pris. Samfundet i dag bliver jo mere og mere bundet op på krav om ordentlig internetforbindelse, dels i kontakten med det offentlige, hvor det snart ikke er muligt at kommunikere med kommunen uden adgang til computer, og dels levering af tv i den ene eller anden form.

Grunden til at dette tilbud især kan have interesse, er fordi at, da vi er en forholdsvis stor forening på over 500 grundejere, skal vi faktisk kun være lidt over 100 der siger ja til dette tilbud, og så vil selve udlægningen af fibernet på alle vore veje være uden omkostning for os, og den enkelte grundejer, som ønsker dette, skal herefter kun betale for forbindelsen fra vejen og ind til husene, hvilket kan gøres for en engangsudgift på kr. 1.995 inkl. installation/montering af router/tilslutningsboks. Disse 1.995 kr vil ydermere være tilskudsberettiget ifølge ordningen for håndværkerfradrag, hvilket vil halvere den reelle udgift til etablering. Dertil vil man selvfølgelig skulle betale for et abonnement, som i vores tilfælde vil beløbe sig til kr. 199 pr måned for en 50/50 mb forbindelse uden loft over forbrug, men fordi det netop er et fritidshusabonnement vil man kunne sætte det i bero i de måneder, man ikke bruger det, og så skal man kun betale kr 49 om måneden. Den samlede omkostning her og nu for de grundejere, der vælger at sige ja til dette tilbud vil altså være, kr. 1.995 i installation + 199 kr for den første måned i alt kr 2.194, og herefter kan man så vælge at sætte det i bero for 49 kr/md eller fortsætte med de 199 kr for en fast hurtig internetforbindelse, og der skal ikke betales noget før installationen er færdig hos den enkelte grundejer. Skulle man dog ønske kun at få forbindelsen ind til huset, men ikke i øjeblikket at gøre brug af denne, kan man for kr. 1.995 i installation, 199 kr for 1. md og 49 kr/md i 5 måneder i alt kr. 2.488, betale for det første obligatoriske halve år, og herefter opsige abonnementet,

Man kan desuden efter egen smag selv vælge eventuel tv-udbyder, men Fibia har via Waoo nogle gode tilbud, hvor man for eksempel for 100 kr ekstra om måneden kan få 28 kanaler tv, og hertil kan der så tilkøbes diverse foretrukne kanaler.

Vi har i samarbejde med Fibia fået oprettet en hjemmeside hos Fibia med navnet Kaldred67, hvor der dels vil ligge oplysninger om alt vedrørende dette projekt, og dels vil der her være tilmelding til tilslutning, og man vil også løbende kunne orientere sig om, hvor mange der har tilsluttet sig, og hvor mange vi eventuelt mangler før projektet kan gå rigtigt i gang.

→ Tilmelding kan ske via hjemmesiden eller dette link → http://www.fibia.dk/kaldred67

Alle nærmere oplysninger vil blive fremsendt via mail til de medlemmer hvor vi har email adresser eller pr. brev hurtigst muligt efter at hjemmesiden er kommet i gang, og ellers står bestyrelsen naturligvis til rådighed, hvis man skulle have brug for yderligere oplysninger.

Mvh
Bestyrelsen

Udgivet i Info Til medlemmer | Kommentarer lukket til Til almen orientering vedr. Fibernet

Vi har modtaget denne invitation fra Kalundborg Kommune.

Dialogmøde for ferieboligejere

Du modtager denne invitation til et dialogmøde om, hvordan det er at være ferieboligejer i Kalundborg Kommune og hvad vi kan gøre for hinanden. Vi er rigtig stolte af vores kystnære feriehusområder og hyggelige bymiljøer, og vil gerne i tættere dialog med jer, som ejer ferieboliger, der jo er med til at give disse områder liv.

Vi inviterer derfor til et arrangement med information og dialog om, dels hvad kommunen har på hjerte og dels hvordan du kan være med i udviklingen.

TID OG STED: Søndag den 21. januar 2018 kl. 10-12:30

Dyrehøj Vingård

Mød bl.a. lokale udlejningsbureauer, få råd om affaldshåndtering fra kommunen, information om håndværkerfradrag, viden om muligheder for ombygning og tilbygning og meget andet, der relaterer sig til de praktiske forhold omkring dit feriehus.

Af praktiske hensyn beder vi dig om tilmelding hurtigst muligt og senest d. 12. januar, kl. 12.00 på dette link.

Har du spørgsmål til denne invitation, er du velkommen til at kontakte Anette Moss fra VisitVestsjælland A/S på am@visitvestsjaelland.dk eller tlf. 2927 2260.

Vi glæder os til at møde dig.

Med venlig hilsen

Martin Damm                                                         Jens Müller
Borgmester                                                              Direktør
Kalundborg Kommune                                         VisitVestsjælland A/S

Arrangementet er et samarbejde mellem Kalundborg Kommune og VisitVestsjælland A/S

Udgivet i Info Til medlemmer | Kommentarer lukket til Vi har modtaget denne invitation fra Kalundborg Kommune.