Næste møde i Fællesforeningen

Næste møde i Fællesforeningen bliver d. 9. juni 2024 kl. 10.00 i  ”Rådhuset”  Kaldred 67 , på adressen Jans Vej 1, 4593 Eskebjerg.
Grundet begrænset plads kan der maksimalt deltage 2 personer fra hver forening.
Dagsorden udsendes af Plantagen